ارجاع طرح استفساریه مربوط به پرداخت مزایای شاغلان مناطق جنگی به بازنشستگان به کمیسیون اجتماعی

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح استفساریه بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم در دستور کار قرار داشت.

متن استفساریه بدین شرح است:

آیا منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند ج برنامه ششم توسعه، شاغلانی است که در طول دفاع مقدس از ۳۱ شهریور سال ۵۹ تا ۲۷ تیر سال ۶۷ مشغول به کار بودند که در پاسخ “بلی” آمده است.

در توضیح بررسی های کمیسیون اجتماعی، بابایی سخنگوی کمیسیون گفت که کسانی که در دوران دفاع مقدس در دستگاههای اجرایی مشغول به کار بودند مشمول مزایای خدمات کشوری و اکنون مزایای بازنشستگی نمی شوند این طرح می خواهد مزایای شاغلان مناطق جنگی را به بازنشستگان تسری دهد.

محمد حسین آصفری نماینده اراک در تذکری این طرح را دارای ابهام خواند و گفت که طرح باید برای رفع ابهام به کمیسیون اجتماعی ارجاع شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با وارد دانستن این تذکر گفت که در صورت تصویب این طرح این ابهام وجود دارد که این مزایا شامل حال شاغلان فعلی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس نشود، لذا بهتر است به کمیسیون برای رفع ابهام ارجاع شود.

نمایندگان نیز با تذکر آصفری موافقت کرده و به ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی رای مثبت دادند.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید