برگزاری نخستین جشنواره تمبک نوازی «حسین تهرانی»

به گزارش ایسنا، آیین نامه اجرایی نخستین جشنواره تمبک نوازی زنده یاد حسین تهرانی به شرح زیر است:

موارد این آیٔین نامه جهت شرکت کنندگان سه گروه سنی الف، ب و  ج خواهد بود و برای مرحله اول رقابت‌ها در نظر گرفته شده است. کلیه شرکت کنندگان مراحل آیین‌نامه را به دقت مطالعه و طبق دستورالعمل ذکر شده جهت شرکت در مرحله نخست رقابتی گروه سنی خود اجرا نمایند.

گروه‌های سنی رقابتی:

شرکت کنندگان گروه سنی «الف» از  ۱۰ الی ۱۷ سال در نظر گرفته شده است. ‌چنانچه شرکت کننده‌ای کمتر از ۱۰ سال داشته باشد و توانایی و قابلیت اجرایی خوبی داشته باشد، می‌تواند در این گروه سنی به شرط موافقت هیئت انتخاب و داوری شرکت کند.

همچنین شرکت کنندگان گروه سنی «ب» از  ۱۸ الی ۲۵ سال و شرکت کنندگان گروه سنی «ج» از ۲۶ الی ۳۵ سال در نظر گرفته شده است.

اطلاعات مربوط به ثبت نام شرکت کنندگان و نحوه ارسال آثار در روز چهارشنبه، هفتم خرداد در آیٔین نامه و پست جداگانه ای به سمع و نظر شرکت کنندگان خواهد رسید.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید