پیش نویس نظام‌نامه تهیه‌کنندگی منتشر شد

به گزارش ایسنا به نقل از  روابط عمومی سازمان سینمایی، به منظور تعیین شرایط شکل گیری، نحوه فعالیت، رده‌بندی و ارتقای تهیه‌کنندگان حقیقی و حقوقی در حیطه‌های سینمایی وغیر سینمایی پیش نویس نظامنامه تهیه کنندگی فیلم در یک مقدمه، 5 فصل، 18 ماده و 3 تبصره آماده شد.

سازمان سینمایی امیدوار است که صاحب نظران وکارشناسان با انتقادات و پیشنهادهای خود، به جامعیت این نظام نامه یاری رسانند.

از صاحب نظران و فعالان تقاضا می‌شود نظرات خود را تا پایان فروردین ماه به نشانی res@farhang.gov.ir ارسال کنند تا با جمع بندی نهایی در اجران آن لحاظ شود.

انتهای پیام

پاسخی بگذارید